מדובר בתביעת שיבוב שהגישה הפניקס חברה לביטוח בע"מ בגין נזקים שנגרמו לרכב אותו ביטחה בביטוח מקיף, כנגד נהג והבעלים של הרכב המעורב הפוגע.

 

הנהג והבעלים של הרכב המעורב אשר נתבעו בתיק זה הגישו הודעת צד ג' כנגד , בטענה כי "איילון" הוציאה פוליסת ביטוח צד ג' לרכבם שפגע וגרם נזק לרכב התובעת.

חברת "איילון", באמצעות משרדנו, טענה להעדר כיסוי ביטוחי מן הטעם שהפוליסה בוטלה ארבעה חוד' לפני מועד אירוע התאונה, מחמת אי תשלום פרמיית ביטוח ע"י המבוטח.

עובר להגשת תביעה זו, התנהלה תביעה בין הצדדים במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות שם נדחתה הודעת צד ג' אשר הוגשה ע"י נהג הרכב כנגד איילון.

בית המשפט בהליך זה קבע כי החלטת בית המשפט בתביעות קטנות מהווה "השתק פלוגתא" ומשכך קבע כי דין ההודעה כנגד איילון בתיק זה להדחות.

למעלה מן הצורך התייחס בית המשפט גם לגופן של טענות וקבע כי המבוטח / בעל הרכב הפוגע אכן לא שילם את פרמיית הביטוח לאיילון וזת משהמחאותיו חוללו ולא נפרעו.

עוד קבע בית המשפט כי העובדה שהמבוטח לא קיבל את מכתבי איילון בדבר ביטול הפוליסה, אינה יכולה להתקבל, שעה שהוכח ש"איילון" שלחה את המכתבים לכתובתו הרשומה והוא זה שבחר לא לדרוש את המכתבים מהדואר.

בנסיבות אלו פסק בית המשפט כי "איילון" ביטלה את הפוליסה כדין וכי אין כיסוי ביטוחי ב"איילון" לנזקים שנגרמו בתאונה.

 

ביטול פוליסת ביטוח בשל אי תשלום פרמיית ביטוח

פסקי דין נוספים

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין    |    שיבת ציון 68, חיפה    |    טלפון: 04-8-678514, פקס: 04-8-679401   |    מייל: office@nachshon-law.com

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין

שיבת ציון 68, חיפה

טלפון: 04-8-678514, פקס: 04-8-679401   מייל: office@nachshon-law.com