איילון חברה לביטוח בע"מ, יוצגה באמצעות משרדנו, בתביעה שהוגשה נגדה בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב בתאונה בה היה מעורב רכב שבוטח בביטוח צד ג' ב"איילון".

 

התביעה כנגד "איילון" נדחתה משהוכח כי המבוטח "באיילון" מסר ל"איילון" עובדות כוזבות כאשר דיווח לה כי לא הוא נהג ברכב אלא נהג אחר, זאת מאחר ולמבוטח לא היה רשיון נהיגה בתוקף במועד התאונה.

 

בית המשפט קבע כי איילון פטורה מחבותה בשל הדיווח הכוזב שנמסר לה ע"י המבוטח.

 

העדר כיסוי ביטוחי מחמת מסירת דיווח כוזב לחברת הביטוח

פסקי דין נוספים

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין    |    שיבת ציון 68, חיפה    |    טלפון: 04-8-678514, פקס: 04-8-679401   |    מייל: office@nachshon-law.com

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין

שיבת ציון 68, חיפה

טלפון: 04-8-678514, פקס: 04-8-679401   מייל: office@nachshon-law.com