תובע אשר הותקף פיזית ומילולית ע"י אדם, הגיש באמצעות משרדנו תביעה בגין עוולת התקיפה ועוולת לשון הרע כנגד האדם הפוגע.

 

הנתבע התבטא כלפי התובע בביטויים כגון: "למדת לזיין יא הומו?", "ההומו הזה למד לזיין".

 

כתוצאה מתקיפת התובע פיזית ומילולית, נותר התובע עם נכות נפשית בשיעור של 5% לפי מומחה ביהמ"ש.

 

בית המשפט קבע כי אמירותיו של הנתבע באשר לנטייתו המינית של התובע מהווה פרסום לשום הרע.

 

בית המשפט קבע כי בנסיבות לא התקיימה עוולה של פגיעה בפרטיות וזאת מאחר שחוק הגנת הפרטיות מגן על צנעת הפרט של האדם בכל הנוגע לנטיותיו המיניות, ואולם החוק מגן על נטיותיו המיניות האמיתיות של האדם, ולא בפרסום שקרי בדבר נטיות אלה.

 

עוד קבע בית המשפט כי בגין עוולת התקיפה ועוולת לשום הרע יפצה הנתבע את התובע בסך של 80,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד ומע"מ.

 

פיצוי בגין לשון הרע ותקיפה

פסקי דין נוספים

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין    |    שיבת ציון 68, חיפה    |    טלפון: 04-8678514, פקס: 04-8-679401   |    מייל: office@nachshon-law.com

 

 

 

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין

שיבת ציון 68, חיפה

טלפון: 04-8-678514, פקס: 04-8-679401   מייל: office@nachshon-law.com