התובע, יליד 1938, חבר קיבוץ עין חרוד, נפגע בתאונת עבודה בקיבוץ בהיותו כבן 68, הגיש תביעה באמצעות משרדנו, נגד הקיבוץ ומבטחתו- ביטוח חקלאי בע"מ.

 

לתביעה הצטרף הקיבוץ כתובע נוסף אשר היטיב את נזקיו של התובע בהיותו חבר קיבוץ ויוצג גם הוא באמצעות משרדנו.

 

בתאונה נקטעו חלקים מאצבעות כף ידו של התובע שעה שבהיותו חשמלאי בכיר בקיבוץ ביצע תיקונים במשאבה לניזוק מים ברפת וזאת לאחר שהודיעו לו במפורש כי המשאבה מנותקת מזרם החשמל כיוון שמפסק הפחת קפץ.

 

בנסיבות אלו, התובע לא מצא לנכון להוציא את כבל המשאבה מהחשמל וניגש ישירות לבדיקה מכנית של המשאבה. כאשר ידו הימנית היתה בתוך רצועות המנוע, המנוח החל לעבוד באופן פתאומי ואצבעותיו נקטעו.

בית המשפט העמיד את נכותו הרפואית של התובע בגובה 30% בהתאם לחוו"ד רפואיות שהוגשו מטעם הצדדים ואשר לא היו ביניהן פערים משמעותיים.

 

התובע הגיע לגיל 73 במועד פסק הדין. חרף זאת עדין עבד ובית המשפט קבע כי התרשם שמדובר באדם פעיל אשר גילו לא נתן בו אותותיו עד לאותו מועד ולפיכך קבע בית המשפט כי התובע צפוי להמשיך לעבוד עד גיל 76.

 

בית המשפט העריך את נזקיו של התובע בסך של 422,411 ₪. מסכום זה ניכה אשם תורם בשיעור 20% וכן הפחית תגמולי מל"ל אותם קיבל התובע בסך של 20,000 ₪ וקבע כי על ביטוח חקלאי לפצות את התובע והקיבוץ יחדיו בסך של 391,687 ₪ (כולל שכ"ט עו"ד).

יצויין כי לאחר ערעור שהוגש ע"י הנתבעת, הורה בית המשפט המחוזי על הפחתת הפיצוי בסך של 92,000 ₪.

 

פיצוי לחשמלאי בן 73 במועד פסק הדין בגין קטיעת אצבעות בעת ניקוי משאבת מים ברפת

פסקי דין נוספים

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין    |    שיבת ציון 68, חיפה    |    טלפון: 04-8678514, פקס: 04-8-679401   |    מייל: office@nachshon-law.com

 

 

 

י.ז נחשון ושות' - משרד עורכי דין

שיבת ציון 68, חיפה

טלפון: 04-8-678514, פקס: 04-8-679401   מייל: office@nachshon-law.com